Uw Therapeut

Voorstellen

Mijn naam is Jackelien de Ruijter. Na het behalen van mijn HBO-diploma oefentherapeut Cesar (Bachelor of Health)

in 2015 ben ik werkzaam als erkend oefentherapeut. Na mijn opleiding heb ik eerst waargenomen in verschillende

praktijken. Sinds januari 2016 ben ik op verschillende locaties werkzaam.

 

Ik heb mij vooral gespecialiseerd in sporters en werkgerelateerde klachten. Om mij hierin te verdiepen heb ik

meerdere cursussen gevolgd.

 

Gevolgde bij- en nascholingen:

- Minor leefstijlcoaching, 2013-2014

- Cursus Feldenkrais, 2014

- Cursus Medical Tapen, 2015

- Cursus de sportadviseur, 2015

- Cursus Werkplekadviseur, 2015

- Cursus Sportmethodisch handelen, 2015-2016

- E-curus zorgplan-functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg, 2017

- E-cursus meldcode bij huiselijk geweld, 2017

- Training positioneren van je praktijk, 2018

- Cursus slaapoefentherapie (Francis), 2018

 

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen zich bewust te laten worden van hun eigen beweeggedrag en wat

voor invloed dit heeft op hun lichaam. Ik wil me vooral verdiepen in sporters, jongeren en het bedrijfsleven. Zelf

rijd ik sinds mijn jeugd met veel plezier paard, waardoor ik me ben gaan specialiseren in het behandelen van ruiters.

Met behulp van het Sensbalance Therapy Cushion en filmanalyses behandel ik ruiters.

 

Ik ben aangesloten bij het Hippische Sportoefentherapie netwerk en het sportoefentherapienetwerk.

Daarnaast neem ik deel aan Intercollegiale Overleggroepen (IOO).

 

Lid van de VvOCM, Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (lidnummer: 400647).

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (49913398094).